Enter your keyword

KURZY HOMEOPATIE

Požadavky, které má Česká komora klasické homeopatie na rozsah a charakter homeopatického vzdělání splňují tyto školy, které působily a působí na území ČR:

Česká škola klasické homeopatie
Kontakt na českou školu klasické homeopatie: http://www.ceskahomeopatie.cz/

Podle rozhodnutí výboru České komory klasické homeopatie Komora zapíše úspěšné absolventy těchto škol, kteří splní další požadavky dané Stanovami ČKKH do rejstříku registrovaných homeopatů. Akreditace byla udělena na základě odborných a etických standardů, podle kterých homeopatické školy vyučují. Absolventi jiných homeopatických škol, působících na území ČR, musí v případě zájmu o registraci v České komoře klasické homeopatie absolvovat postgraduální studium na některé z výše uvedených homeopatických škol.

kurzy homeopatie