Enter your keyword

„Homeopatické léky nejsou konvenční léky.

Konvenční léky působí prostřednictvím biochemických, mechanicky cílených, specifických přímých lokálních účinků.

Naproti tomu… správný homeopatický lék slouží jako nízkodávkový stimul nebo individualizovaný signál pro vyvolání vzorců funkčních adaptačních změn globálně i lokálně v těle…uvedení do pohybu personalizované…odpovědi k odvrácení nemoci.“

Dr. Bell M.D., Ph.D. University of Arizona College of Medicine

Volný překlad ŠK

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena