Enter your keyword

FESTIVAL  EVOLUTION  22.-23.9. 2018

Ve dnech 22.-23.9. 2018 (sobota 10-19, neděle 10-18 hodin) probíhal v Praze 7 na Výstavišti festival

EVOLUTION.

Na festivalu se představilo 228 českých i zahraničních vystavovatelů s produkty a službami zaměřenými na bio styl, eko trendy, zdravý životní styl a osobní rozvoj. Během dvou dnů ve festivalovém programu vystoupilo přes 120 účinkujících. Platících návštěvníků přišlo 8374.

Letos poprvé se účastnila i ČKKH. V pravém křídle Veletržního paláce měla svůj stánek (č. 68).

V sobotu 22.9. v 11,30 v sále č. 2 přednášela za ČKKH Jana Čistecká a Štěpánka Zeithamlová na téma: Homeopatie jako léčba dětské psychiky.

Na stánku zodpovídaly dotazy účastníků festivalu: Štěpánka Zeithamlová, Olga Šerá, Vlasta Jiranová, Marta Pražáková, Jana Čistecká, Kateřina Pacáková a Martina Šustová.

 

Hodnocení účasti na stánku ČKKH:

 

Š. Zeithamlová

(vytvářela prezentaci na přednášku, přednášela a zodpovídala dotazy na stánku po celou sobotu i neděli)

„Potěšil mě zájem veřejnosti o Komoru i o možnosti vyhledat homeopaty v celé republice i na Slovensku. Z dotazů vyplynulo, že mezi účastníky není naše Komora moc známá. Po přednášce přišlo několik účastníků si upřesnit informace, co vše lze vyřešit pomocí postklasické homeopatické léčby. Mám z celého festivalu Evolution vynikající pocit, jak rozšiřujeme pro účastníky možnosti na cestě ke zlepšení zdraví. „

 

O. Šerá

(zodpovídala dotazy na stánku po celou sobotu i neděli)

„Byla jsem velmi potěšena, když jsem se dozvěděla, že se naše Homeopatická komora zúčastní tak významné výstavy v oblasti zdravého životního stylu jako výstava Evolution. ČKKH jako jediná má kvalitu vzdělání uznanou ECCH a naši homeopati mají skvělé výsledky v uzdravovaní klientů. A tato fakta si zaslouží dostat se do povědomi českeéspolečnosti. Je důležité, aby lidé dostali informaci o nás a naší práci.“

 

V. Jiranová

(vytvořila leták, kontrolovala prezentaci na přednášku a zodpovídala dotazy na stánku po celou sobotu i neděli)

„Festival Evolution zabývající se osobním rozvojem, oblastmi zdraví, eko a bio výrobků je jeden z nejpřínosnějších veletrhů na našem trhu, ideální i pro propagaci homeopatie, která do konceptu krásně zapadá. Zúčastnila jsem se jako homeopat poprvé a ocenila možnost zastupovat se zkušenějšími kolegyněmi naši homeopatickou komunitu, která je dle mého názoru přes veškerou snahu a osvětu stále málo vidět a slyšet – soudím dle reakcí návštěvníků, kteří se zastavili u našeho stánku ČKKH. Nicméně dle přímé zpětné vazby těch, kterým jsme nezastupitelnou funkci komory vysvětlily, je přínosná a důležitá a většina ocenila její činnost. Za atmosféry, která u nás v ČR obecně panuje ohledně homeopatie, je to sice trochu jako plavat proti proudu… zamyslím-li se nad reakcemi ve svém okolí (a to i nejbližší rodině) nad tím, že jsem homeopat, tak vím jistě, že je před námi všemi ještě spousta práce a trpělivého vysvětlování. A řekla bych, že i v našem oboru platí, že v množství a soudržnosti je síla – jako jednotný tým ČKKH zvládneme hodně (nejen na jakémkoliv festivalovém stánku). Dle organizátorů má Festival Evolution velkou výstavní informovanost a zajímavá témata. To, že Jana se Štěpánkou obsadily s přednáškou o poruchách dětské psychiky jedno z pěti programových pódií, považuji za možná malý krok pro homeopatii, ale velký skok pro ČKKH 🙂 Veškerý čas věnovaný přípravám a náročný festivalový víkend mi za ten dobrý pocit stály.“

 

M. Pražáková

(zajistila veškeré reklamní zázemí a tiskopisy, zodpovídala dotazy na stánku po celou sobotu i neděli)

„Prvně bych chtěla poděkovat Janě za její statečnost, pustit se do tohoto projektu, zároveň děkuji Štěpánce za přednášku a také nám všem, co se účastnily na přípravě a i provozu stánku. Bylo inspirující poslouchat Vás zkušené i nás začínající, jak byste řešili konkrétní potíže skutečných lidí. V neposlední řadě děkuji Komoře a jejímu vedení, že je ochotna se pustit do mravenčí práce, která je před námi všemi. Z komunikace s lidmi na festivalu, kde je mimořádně předpřipravena skupina lidí, kteří hodně vědí a zajímají se, mám dojem, že je před námi mnoho edukační práce s veřejností. Běžná populace je na tom totiž daleko hůře, než lidé z tohoto festivalu a i zde jsme se často dost zapotily, když padaly dost nepříjemné dotazy na Komoru, na školu, na částici (což bylo v zásadě to nejméně nepříjemné). Myslím, že by bylo třeba nesedět v koutě a čekat, že nás nakonec objeví jako ty jediné, co mají pravdu, ale aktivně vzít na sebe zodpovědnost a jít s kůží na trh a to v mnoha směrech kam až jen to půjde.  Vysvětlovat a vysvětlovat až se ukáže na mnoha kazuistikách, jak to vážně je a co umíme nebo neumíme. Každý sám nedokážeme nic, jako skupina úplně všechno, co si stanovíme jako cíl …

Ještě jednou vám, holky, všem děkuji, bylo mi ctí s vámi být těch pár příjemných hodin ve skvělé týmové  atmosféře.“

 

K. Pacáková

(zodpovídala po celou sobotu na stánku dotazy)

„Mnohokrát děkuji Všem a Hlavně Janě , že jsem mohla strávit sobotu na krásném festivalu Evolution.
Bylo to zajímavé poznání a velice rozdílné reakce lidí na Homeo. Je vidět, že jsou informováni hlavně cestou TV a Lékařů odpůrců . Je potřeba, aby bylo vidět opravdové výsledky léčby poskl. homeopatií a to tím, že bude více lidí opravdu po studiu léčit a ne jen studovat školu a nic . Povědomí úspěchu tím může zesílit a Sisyfos bude mít smůlu . Děkuji za krasný den.“

 

M. Šustová

(zodpovídala v sobotu na stánku dotazy)

„Z mého pohledu se jednalo o velmi vydařenou akci a především tam byla velmi přátelská, pohodová a klidná atmosféra. Myslím si, že zastoupení homeopatie na těchto akcích je velmi klíčové a to hlavně v době, kdy v médiích proběhla velmi negativní kampaň na alternativní formy léčby mezi jinými i na homeopatii. Setkala jsem se tam s lidmi, kteří homeopatii věří a i v budoucnu by ji chtěli užívat, ale potřebují tak trošku ujistit, že to co slyší v televizi – a jsou to silné hlasy – není tak úplně pravda. Zdá se mi tato forma kontaktu a představování do budoucna velmi užitečná a potřebná. Prostě se mi zdálo, že přesně na tuto akci patříme.“

 

J. Čistecká

(zajistila stánek a možnost přednášet na festivalu, přednášela a zodpovídala dotazy na stánku)

„Z účasti ČKKH na festivalu Evolution mám velmi dobrý pocit. Většina návštěvníků festivalu a účastníků přednášky byla překvapena, že existuje „nějaká“ organizace, která zaštiťuje kvalitní homeopaty. Bylo skvělé, že jsme mohly osobně Komoru představit lidem, kteří mají o homeopatii zájem. V sobotu dopoledne byl náš stánek podpořen i naší přednáškou o homeopatii. 

Během soboty a neděle se rozdalo kolem 1600 informačních letáků o homeopatii a o ČKKH. Návštěvníkům stánku ČKKH bylo zodpovězeno velké množství dotazů. Za přípravu letáku chci velmi poděkovat Vlastě Jiranové, která ho sepsala a sestavila. Největší pomoc přišla od Marty Pražákové, která letáky nechala připravit pro tisk u grafika (+ doplnit o fotky), zajistila a vytiskla text na roll up, jmenovky, logo nad stánek a zapůjčila nám stojan na letáky. Umožnila i Komoře velké finanční úspory (spíše se dá mluvit až o sponzorských darech). V pátek a v neděli mi i pomáhala rozbalit a zabalit stánek. Vše přivezla i odvezla ….Prostě poklad.

Na takovýchto setkáních, jako je festival Evolution, jsou důležité i osobní kontakty s vystavovateli. Např. mnohé jejich doplňky stravy, biokosmetika, bylinné esence a čaje či doporučení na odborníky (např. fyzioterapeuty, lymfomaséry, psychoterapeuty apod.) se nám hodí v homeopatické praxi, neboť pacientům v homeopatické léčbě skvěle ulevují. Doufám, že i nakontaktovaní vydavatelé či redaktoři časopisů o zdravém životním stylu, napíší o homeopatii a o ČKKH článek, či nám umožní u nich v budoucnu publikovat.

Jako koordinátorka stánku musím všem zúčastněným dámám velmi poděkovat – byly zářivé, jiskřivé, usměvavé, milé, ochotné, tolerantní, pohotové a zdatné v odpovědích. Nemusím zmiňovat, že některé dotazy byly i ne-příjemné. Vše perfektně po odborné stránce zvládly a spolu jako tým se osvědčily.

Účast na festivalu byl nezbytný krok vpřed, který se z mého pohledu vydařil. A tím, že se Komora dostává více do podvědomí, věřím, že praktikujícím homeopatům, uvedeným v seznamu registrovaných homeopatů, přinese i zvýšenou klientelu. A i opačně – lidé, kteří hledají kvalitní homeopatickou péči, naleznou tu nejúčinnější u homeopatů vedených v seznamu registrovaných homeopatů pod ČKKH.“