Letní škola 2007

Ohlédnutí za letní školou v Boskovicích

Přednášející : MUDr. Vlaďka Řípová, Mgr. Pavel Opelka, PhDr. Dana Spěváková, Věrka Lukášková

Jako každý rok, tak i letos, jsme se všichni homeopaté a příznivci homeopatie sešli na letní škole. V tomto roce se naše pracovní setkání uskutečnilo v Boskovicích. Město leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou a pro své nádherné okolí je centrem kultury a odpočinku.

Lš 2007 Lš 2007

Je obklopeno krásnými lesy. Dominantou celého kraje je hrad, který se vypíná nad údolím říčky Bělá a zámek , který leží nedaleko pod boskovickým hradem. Krásné prostředí a setkání s přáteli se podíleli na vytvoření velmi přátelské a vstřícné atmosféry , která provázela celou letni školu.

Lš 2007 Lš 2007

Program letošní školy byl velmi bohatý. Skládal se z cyklů přednášek , které byly zahájeny ve středu odpoledne a skončily v neděli dopoledne. Ve středu a ve čtvrtek dopoledne jsme vyslechli přednášku MUDr . Vlaďky Řípové. Tématem byly méně často používané rostlinné léky. Předala nám zkušenosti ze své homeopatické praxe a obeznámila se svým způsobem práce a odebíráním případů. Po všechna další dopoledne byl dán prostor Mgr. Pavlu Opelkovi. Ve svých přednáškách se věnoval holistickému realismu,periodické tabulce prvků a homeopatické psychologii. Závěrečná přednáška byla věnována aplikaci holistického realismu při odebírání případu. Patří mu náš velký dík , jelikož všechny tyto poznatky patří k plodům jeho dlouholetého výzkumu a jsou naprosto jedinečné. Pro všechny zúčastněné byly společně strávené chvíle velkým přínosem. Krásná a procítěná přednáška PhDr. Dany Spěvákové na téma psychologické aspekty homeopatické léčby patřila k světlým okamžikům celé letní školy.Způsobem jí vlastním nás dokázala všechny zaujmout a vnést do celé problematiky nové poznání. Věrka Lukášková přednášela na téma rodinný systém v homeopatii. Zabývala se zde rozborem rodinných vztahů , repertorizací a výběrem homeopatických léků. Nastínila nám zde systém, který používá ve své homeopatické praxi a přiblížila svůj pohled na postavení dítěte v rodině z hlediska homeopatie.

Celá letní škola však nepatřila jen práci a studiu.Dlouhé letní večery byly věnovány posezením s přáteli . Celou školou se nesl duch holistického realismu.

Všichni účastníci školy ( včetně těch nejmenších) se společně shodli na tom , že letošní společně prožitý čas byl pro všechny zdrojem sil do další práce. Komunikace zde probíhala na všech úrovních.

Lš 2007 Lš 2007

Další fotografie z letní školy v Boskovicích naleznete v Galerii v Hlavním menu

Seznam doporučené literatury k tématu : Psychologické aspekty homeopatické léčby (PhDr. Dana Spěváková)

 • Thomas Moore: Kniha o duši, Portál 1997
 • Marie-Louise von Franz: Psychologický výklad pohádek, Portál 1998
 • Anne Maguirová: Stíny duše, Portál 1999
 • David Fontana: Cesty ducha v moderním světě, Portál 1999
 • Karel Nešpor: Léčivá moc smíchu, Vyšehrad 2007
 • Jay Haley: Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona, M.D., Triton 2003
  Viktor Frankl: Vůle ke smyslu, Cesta 2006
  Elisabeth Lukasová: I tvoje utrpení má smysl, Cesta 2006
  (Pozn.: U knih z nakl. Cesta musíte bohužel počítat s nepečlivou redakční úpravou a značným množstvím jazykových a pravopisných chyb.) Jan Skácel: Básně I, Blok 1995 Jan Skácel: Básně II, Blok 1996